Trzeci rok w nowoczesnym gospodarstwie na pograniczu Podlasia i Mazowsza.

Zapraszamy do fotorelacji:

Galeria: Z krótką wizytą u użytkownika Intermixa R18