Wizyta u użytkownika poziomego paszowozu INTERMIX R10 (10m3):

Galeria: Paszowóz INTERMIX R10 – Wizyta u użytkownika