poziome wozy paszowe, paszowozy INTERMIX, masteragro, poziome paszowozy

I właśnie dlatego tak ważnym jest, aby wóz paszowy był solidny i nie zawodził!