MASTER AGRO na Gali Agrobiznesu

Tradycyjna Gala Agrobiznesu, która odbyła się w Auli Kryształowej SGGW, poprzedzona została – jak co roku – Konfrontacjami „Drogi do AgroSukcesu” na wybranych wydziałach tej najstarszej i największej uczelni rolniczej w Polsce.

Konfrontacje „Drogi do AgroSukcesu” to kontynuacja pomysłu sprzed 5 lat, kiedy w Auli Kryształowej SGGW wybitni reprezentanci polskiego rolnictwa i agrobiznesu – laureaci konkursów Agroprzedsiębiorca RP i AgroLiga odpowiadali na pytania studentów i pracowników naukowych SGGW o źródła ich dużych sukcesów gospodarczych.